American National Standards Institute Nanotechnology Panel -
American National Standards Institute Nanotechnology Panel

Den American National Standards Institute -Nanotechnology Standards Panel (ANSI-NSP) möjliggör intressenter nanoteknik att arbeta tillsammans för att samordna utvecklingen av frivilliga standarder . Sådana standarder inkluderar terminologi- och materialegenskaper och mätprocedurer för att underlätta kommersialisering av applikationer och användningar av nanoteknologi. ANSI inrättade panelen i augusti 2004 och medlemskapet är öppet för alla parter som är intresserade av nanotekniska standarder.

mål

Målen för ANSI-NSP inkluderar:

  • Tillhandahålla ett forum för att definiera behov, fastställa arbetsplaner och fastställa prioriteringar för att uppdatera standarder eller skapa nya standarder.
  • Att söka deltagande från sektorer som inte traditionellt har deltagit i det frivilliga standardiseringssystemet.
  • Underlätta utvecklingen och antagandet av standarder inom området nanoteknik i allmänhet och nomenklatur / terminologi specifikt.
  • Tillgänglighet av resultaten från panelens arbete.