Argument (disambiguation) -
Argument (disambiguation)

I logik och filosofi är ett argument ett försök att övertyga någon om något, eller ge bevis eller skäl för att acceptera en viss slutsats.

Argument kan också hänvisa till:

Matematik och datavetenskap

Språk och retorik

  • Argument (litteratur) , en kort sammanfattning, ofta i prosa, av en dikt eller avsnitt av en dikt eller annat verk
  • Argument (lingvistik) , en fras som visas i en syntaktisk relation med verbet i en klausul
  • Muntligt argument , i amerikansk rätt, en muntlig presentation till en domare eller överklagadomstol av en advokat (eller parter när de representerar sig) om de rättsliga skälen till att de borde ha företräde
  • Avslutande argument , i lag, det avslutande uttalandet från varje parts advokat som upprepar de viktiga argumenten i ett rättsfall

musik

Andra användningsområden