Ljudkodek -
Audio codec

En ljudkodek är en enhet eller ett datorprogram som kan koda eller avkoda en digital dataström (en kodek ) som kodar eller avkodar ljud. I programvara är en ljudkodek ett datorprogram som implementerar en algoritm som komprimerar och dekomprimerar digital ljuddata enligt en viss ljudfil eller strömmande medias ljudkodningsformat . Målet med algoritmen är att representera högkvalitativ ljudsignal med minimalt antal bitar samtidigt som kvaliteten bibehålls. Detta kan effektivt minska lagringsutrymmet och den bandbredd som krävs för överföring av den lagrade ljudfilen. De flesta programvarukodekar implementeras som bibliotek som gränssnitt till en eller flera multimediaspelare . De flesta moderna algoritmer för ljudkomprimering är baserade på modifierad diskret cosinustransformation (MDCT) -kodning och linjär prediktiv kodning (LPC).

I hårdvara hänvisar ljudkodek till en enda enhet som kodar analogt ljud som digitala signaler och avkodar digitalt tillbaka till analogt. Med andra ord innehåller den både en analog-till-digital-omvandlare (ADC) och en digital-till-analog-omvandlare (DAC) som kör av samma klocksignal . Detta används till exempel i ljudkort som stöder både ljud in och ut. Hårdvaruljudkodek skickar och tar emot digital data med bussar som AC-Link , I²S , SPI , I²C , etc. Vanligtvis är digitala data linjära PCM , och detta är det enda format som de flesta codecs stöder, men vissa äldre codecs stöder andra format som G.711 för telefoni.

Se även

Lyssna på den här artikeln
(
2
minuter
)
Talad Wikipedia-ikon

Referenser