Koaxial -
Coaxial

En RG-59 koaxialkabel
Koaxiala "skivor" runt sin gemensamma axel

I geometri , koaxiella organ att flera tre- dimensionella linjära eller plana former delar en gemensam axel . Den tvådimensionella analogen är koncentrisk .

Vanliga exempel:

En koaxialkabel är en tredimensionell linjär struktur. Den har en trådledare i centrum (D), en runtomgående yttre ledare (B), och ett isolerande medium som kallas den dielektriska (C) separation av dessa två ledare. Den yttre ledaren är vanligtvis mantlad i en skyddande yttermantel av PVC (A). Alla dessa har en gemensam axel.

Ledarnas dimension och material och isolering bestämmer kabelns karakteristiska impedans och dämpning vid olika frekvenser.

Koaxialrotorer är en tredimensionell plan struktur: ett par helikopterrotorer (vingar) monterade över varandra på koncentriska axlar, med samma rotationsaxel (men svängande i motsatta riktningar).

I högtalardesign är koaxialhögtalare ett högtalarsystem där de enskilda drivrutinerna är monterade nära varandra på samma axel och därmed utstrålar ljud längs samma axel och ungefär från samma punkt.

Ett koaxialt vapenfäste placerar två vapen på ungefär samma axel-eftersom vapnen vanligtvis är sida vid sida eller det ena ovanpå det andra och därmed orienterade i parallella riktningar-de är tekniskt paraxiella snarare än koaxiala, men inblandade avstånd innebär att de är effektivt koaxiala för operatören.