Gemensamma standarder för utbildningsinformation -
Common Education Data Standards

De gemensamma Utbildning Data Standards ( CEDS ) projektet är ett USA: s nationella samarbetsprojekt för att utveckla frivilliga, gemensamma datastandarder för en nyckel uppsättning utbildningsdataelement för att effektivisera utbytet, jämförelse och förståelse av data inom och mellan P-20W institutioner och sektorer.

Se även

referenser

 Denna artikel inkorporerar  offentligt material från Förenta staternas Department of Education dokument "Vad är CEDS" .