Pipeline Open Data Standard -
Pipeline Open Data Standard

Den Pipeline Open Data Standard (skida) databasen är ett rapporteringsverktyg för gasledningsprojekt. Det fungerar genom att skapa en befolkad databasinformation relevant för projektets livscykel.

PODS-modellhistoria

Sedan starten har PODS-föreningen stött en fortsatt utveckling av PODS-datamodellen för att tillgodose behoven i rörledningsindustrin. Regeringens reglering och teknisk utveckling av applikationer för integritet och riskhantering har drivit mycket av denna utveckling.

PODS 2.0, släppt 2001, med mindre än 70 bord.

PODS 3.0, släppt 2002, fördubblades i storlek, inklusive flera submodeller.

PODS 3.1, släppt 2003

PODS 3.2, släppt 2004

PODS 3.2.1, släppt 2004, underhållsrelease.

PODS 4.0, släppt 2006, inkluderar ILI-undermodell och dokumentation.

PODS 4.0.1, släppt 2007, underhållsrelease.

PODS 4.0.2, släppt 2007, underhållsrelease.

PODS 5.0, släppt 2009, innehåller 198 undermodeller, 652 tabeller och 4 843 kolumner.

PODS 5.0 ESRI Spatial GeoDatabase, släppt 2010.

Se även

referenser