SyncML -
SyncML

SyncML ( Synchronization Markup Language ) är det tidigare namnet på en plattformsoberoende informationssynkroniseringsstandard . Projektet kallas för närvarande Open Mobile Alliance datasynkronisering och enhetshantering . Syftet med SyncML är att erbjuda en öppen standard som ersättning för befintliga datasynkroniseringslösningar , som mestadels har varit något leverantörs-, applikations- eller operativsystemspecifika. Specifikationen för SyncML 1.0 släpptes den 17 december 2000 och 1.1 den 26 februari 2002.

Interna

SyncML fungerar genom att utbyta kommandon, som kan vara förfrågningar och svar. Som ett exempel:

  • mobilen skickar ett Alertkommando för att signalera önskan att påbörja en uppdatering endast synkronisering
  • datorn svarar med ett Statuskommando för att acceptera förfrågan
  • mobilen skickar ett eller flera Synckommandon som innehåller ett Lägg till underkommando för varje objekt (t.ex. telefonbokspost); om antalet poster är stort innehåller det inte taggen <Final/>;
  • i det senare fallet begär datorn att fortsätta med ett lämpligt Alertmeddelande, och mobilen skickar ytterligare en bit artiklar; annars bekräftar datorn att den har tagit emot all data med ett Statuskommando

Kommandon ( Alert, Sync, Status, ecc.) Grupperas i meddelanden. Varje meddelande och var och en av dess kommandon har en identifierare, så att paret MsgID, CmdID unikt bestämmer ett kommando. Svar som Statuskommandon inkluderar paret som identifierar kommandot de svarar på.

Innan kommandon innehåller meddelanden en rubrik som anger olika data angående transaktionen. Ett exempelmeddelande som innehåller Alertkommandot för att börja en uppdateringssynkronisering, som i föregående exempel, är:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE SyncML PUBLIC "-//SYNCML//DTD SyncML 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/OMA-TS-SyncML_RepPro_DTD-V1_2.dtd">
<SyncML
xmlns=
"SYNCML:SYNCML1.2"
>
<SyncHdr>
<VerDTD>
1.1
</VerDTD>
<VerProto>
SyncML/1.1
</VerProto>
<SessionID>
1
</SessionID>
<MsgID>
1
</MsgID>
<Target><LocURI>
PC Suite
</LocURI></Target>
<Source><LocURI>
IMEI:3405623856456
</LocURI></Source>
<Meta><MaxMsgSize
xmlns=
"syncml:metinf"
>
8000
</MaxMsgSize></Meta>
</SyncHdr>
<SyncBody>
<Alert>
<CmdID>
1
</CmdID>
<Data>
203
</Data>
<!-- 203 = mobile signals a refresh from it to computer -->
<Item>
<Target><LocURI>
Events
</LocURI></Target>
<Source><LocURI>
/telecom/cal.vcs
</LocURI></Source>
<Meta><Anchor
xmlns=
"syncml:metinf"
><Last>
42
</Last><Next>
42
</Next></Anchor></Meta>
</Item>
</Alert>
<Final/>
</SyncBody>
</SyncML>

Svaret från datorn kan vara ett xml -dokument som (kommentarer läggs till för att förklara):

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE SyncML PUBLIC "-//SYNCML//DTD SyncML 1.2//EN" "http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/OMA-TS-SyncML_RepPro_DTD-V1_2.dtd">
<SyncML>
<SyncHdr>
<VerDTD>
1.1
</VerDTD>
<VerProto>
SyncML/1.1
</VerProto>
<SessionID>
1
</SessionID>
<MsgID>
1
</MsgID>
<Target><LocURI>
IMEI:3405623856456
</LocURI></Target>
<Source><LocURI>
PC Suite
</LocURI></Source>
</SyncHdr>
<SyncBody>
<!-- accept the header of the last message from the client -->
<Status>
<CmdID>
1
</CmdID>
<MsgRef>
1
</MsgRef>
<CmdRef>
0
</CmdRef>
<!-- 0 = header of the message -->
<Cmd>
SyncHdr
</Cmd>
<TargetRef>
PC Suite
</TargetRef>
<SourceRef>
IMEI:3405623856456
</SourceRef>
<Data>
200
</Data>
<!-- 200 = ok, accepted -->
</Status>
<!-- accept the request of the mobile for a sync -->
<Status>
<CmdID>
2
</CmdID>
<!-- this is command #2 -->
<MsgRef>
1
</MsgRef>
<CmdRef>
1
</CmdRef>
<!-- it respond to command msg=1,cmd=1 -->
<Cmd>
Alert
</Cmd>
<TargetRef>
Events
</TargetRef>
<SourceRef>
/telecom/cal.vcs
</SourceRef>
<Meta><Anchor
xmlns=
"syncml:metinf"
><Next>
0
</Next><Last>
0
</Last></Anchor></Meta>
<Data>
200
</Data>
<!-- 200 = ok, accepted -->
</Status>
<Final/>
</SyncBody>
</SyncML>

Transaktionen fortsätter sedan med ett meddelande från mobilen som innehåller Synckommandot och så vidare.

Detta exempel är en uppdatering där mobilen skickar all sin data till datorn och ingenting på andra sättet. Olika koder i det första Alertkommandot kan användas för att initiera andra typer av synkroniseringar. Till exempel, i en "tvåvägs-synkronisering" skickas endast ändringarna från den senaste synkroniseringen till datorn, vilket gör detsamma.

Den Lastoch Nexttaggar används för att hålla reda på en eventuell förlust av synk. Lastrepresenterar tiden för den sista synkroniseringsoperationen, mätt av varje enhet. Till exempel kan en mobil användning progressiva nummer ( 1, 2, 3, ...) för att representera tid, medan datorn använder strängar som 20140112T213401Z. Nextär den aktuella tiden i samma representation. Denna senare data lagras och jämförs sedan med Lasti nästa synkronisering. Varje skillnad indikerar en förlust av synkronisering. Lämpliga åtgärder som involverar att skicka all data kan sedan vidtas för att återställa enheterna.

Ankare används bara för att upptäcka förlust av synkronisering, de anger inte vilken data som ska skickas. Förutom förlusten av synkroniseringsfall, vid en normal (icke-uppdaterad) synkronisering, skickar varje enhet alla ändringar sedan den senaste synkroniseringen.

SyncML -klientanslutningar och plugins

namn Plattform Ansökan Kontakter Kalender Memor Uppgifter Bokmärken E-post SMS Foto Video musik Filer Anteckningar Syncfriend för MS Outlook Windows XP/Vista/7 SyncML och ActiveSync -klient för Outlook 2007/10 Ja Ja Stöder också Googles synkronisering inklusive flöden från Facebook, Twitter och LinkedIn. Gratisversionen synkroniserar 200 kontakter i valfri anpassad mapp Gemalto / O3SIS AG Windows Mobile SyncML Client, Personal Life Mobilizer Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja kommersiell, över-the-air-installerbar klient, videor, foto, ringsignaler, SMS, MMS också Gemalto / O3SIS AG Android OS SyncML Client, Personal Life Mobilizer Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja kommersiell, över-the-air installerbar klient Gemalto / O3SIS AG iPhone OS (iPhone, iPod, iPad) SyncML Client, Personal Life Mobilizer Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej kommersiell, över-the-air installerbar klient Gemalto / O3SIS AG Symbian, serie 60 SyncML Client, Life Mobilizer Push Mail Edition Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja kommersiell, över-the-air installerbar klient Gemalto / O3SIS AG Blackberry J2ME från OS 4.5, Nokia S40, Sony Ericsson J2ME SyncML -klient, Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja kommersiell, över-the-air installerbar klient SyncEvolution Unix/Linux Evolution, KDE/Akonadi, vanliga filer, ... Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej gratis, kommandorad, Genesis GUI frontend libsyntes Linux, iOS SyncML -klient+servermotorbibliotek Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Öppen källkod, LGPL+EPL, DB -backend via plugins eller SQL, anpassade innehållsformat möjligt SyncEvolution Maemo 5 systemadressbok/kontakter, datum Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej gratis, kommandorad SyncEvolution OS X, iPhone systemadressbok Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej gratis, kommandorad Funambol VINNARE Fick -PC, Smartphone Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja plus filer i 'portfölj', AGPL v3 Funambol Symbian OS Symbian S60 3: e/5: e upplagan Ja Ja Ja Ja Ja AGPL v3 , lägger till funktioner för push- och bildsynkronisering till den inbyggda klienten Funambol Android Android Sync -klient Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Öppen källkod, AGPL v3 ; mycket specifikt för onemedia.com har försök att använda den med andra SyncML -servrar misslyckats Funambol Björnbär BB -databaser Ja Ja Ja Ja Ja Öppen källkod, AGPL v3 Funambol iPhone OS Adressbok Ja Öppen källkod, AGPL v3 Funambol Java e -postklient Java ME, J2SE Ja Ja Öppen källkod, AGPL v3 Funambol Windows Syn Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Öppen källkod, AGPL v3 Funambol OS X Skrivbord Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Öppen källkod, AGPL v3 Funambol Flera plattformar Java ME, J2SE, C ++ Ja Ja Ja Ja * * * Öppen källkod SDK, AGPL v3 Funambol Palm OS Palm -databaser Ja Nej Nej Nej Nej Nej Öppen källkod, AGPL v3 , Community Project Funambol Community Project Windows, Linux iPod Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej synkronisera via kabel, öppen källkod, AGPL v3 Funambol Community Project Windows, Linux, Mac Thunderbird, Sunbird Ja Ja Ja Nej Nej Öppen källkod, AGPL v3 Funambol Yahoo !, Google Kontakter, Kalender Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Öppen källkod, AGPL v3 Nokia Symbian 9.x Nokia S60 3rd/5th Edition native Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja MMS också! Synkronisera Windows Mobile Fick -PC, Smartphone Ja Ja Nej Ja Ja mejl, bilagor och mappar Synkronisera Sun Java Systems Communication Suite Sun Comms 4, 5 och 6 Ja Ja Nej Ja Ja Synkronisera Microsoft Exchange 2003 och 2007 Ja Ja Nej Ja Ja Använda OWA (WebDAV) Synkronisera Lotus Domino 6 Ja Ja Nej Ja Ja Använda IMAP och CORBA Synkronisera Google Kalender, kontakter Ja Ja Nej Nej Ja Synkronisera MSN/Hotmail/WindowsLive Kontakter Ja Nej Nej Nej Nej Synkronisera Java Content Repository Vilken som helst JCR -kompatibel server Ja Ja Ja Ja Ja JCR (JSR-170) back-end API Synkronisera Palm OS Mobil enheter Ja Ja Nej Ja Ja Synkronisera OS X iPhone Nej Nej Nej Nej Ja via luften (OTA) med IMAP/SMTP TSync Windows, Linux, OS X, * Thunderbird Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej gratis, GPL SyncML2iPhone iPhone iCal Nej Ja Nej Nej fri MyTT Symbian S60 alla versioner Ja Ja Ja Ja Ja gratis, uppladdning/nedladdning av filfiler, endast kinesisk version MyTT Windows Mobile Fick -PC, Smartphone Ja Ja Ja Ja Ja gratis, uppladdning/nedladdning av filfiler, endast kinesisk version MyTT Windows Syn Ja Ja Ja gratis, endast kinesisk version MyTT MTK 25,26,28 Ja Ja Ja Ja MyTT Brygga Ja Ja plan44.ch iOS iOS -kontakter och kalender, separata uppgifter och kalender Ja Ja Nej Ja kommersiell, gratis kontakt-version Syntes Android Android -databaser, interna uppgifter och anteckningar, Astrid Tasks, Alex Baker's Tasks, OI -anteckningar Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja kommersiell, flera synkprofiler, schemaläggning Syntes Windows Phone 8 Windows Phone 8 -kontakter, kalender Ja Ja Nej Nej kommersiell Syntes Palm OS Palm -databaser Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej kommersiell, flera synkprofiler, schemaläggning Syntes Windows Mobile Fick -PC, Smartphone Ja Ja Ja Ja kommersiell Syntes Windows Outlook, Outlook Express Ja Nej Nej Nej kommersiell Syntes Windows, Linux, OS X SQL, ODBC, SQLite3, PlainText Ja Ja Ja Ja * * * Programmering av SDK med API: er i C, C ++, Delphi, Java och .Net Syntes Windows, OS X Sunbird/Lightning Ja Ja Nej Nej DEMO -applikation ingår i SDK Syntes Windows, Linux, OS X Client Desktop DEMO/ODBC/Plugin Ja Ja Ja Ja * * * Skriptbart verktyg för att ansluta till andra applikationer eller databaser på klientsidan. TTSync Windows Mobile Fick -PC, Smartphone Ja Ja Ja Ja * * * kommersiell TTSync Symbian S60, 1,2,3 version Ja Ja Ja Ja * * * kommersiell CompanionLink Windows Olika kommersiell SyncJE av Nexthaus Windows Mobile Windows Mobile Ja Ja Nej Ja kommersiell SyncJE av Nexthaus OS X OS X Ja Ja Nej Ja kommersiell SyncJE av Nexthaus Windows Syn Ja Ja Ja Ja kommersiell SyncJE av Nexthaus Windows Outlook Express Ja Nej Nej Nej kommersiell SyncJE av Nexthaus Windows Lotus anteckningar Ja Ja Ja Ja kommersiell SyncJE av Nexthaus Windows SPELA TEATER Ja Ja Nej Ja kommersiell SyncJE av Nexthaus Palm OS Palm -databaser Ja Ja Ja Ja kommersiell SyncJE av Nexthaus Björnbär Ja Ja Nej Ja kommersiell SyncJE av Nexthaus iPhoneOS iPhone Ja Nej Nej Nej kommersiell Kritisk väg (Memova) J2ME Telefon Backup -klient Ja Ja Ja Ja Ja kommersiell Voxmobili (ett OnMobile -företag) Windows Mobile, Android, OS X, Symbian, J2ME ... SyncML -klient, VoxMobili -klient Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja kommersiell Yota -kontakter Windows Mobile SyncML -klient, adressbok Ja gratis, levereras med Yota HTC MAX 4G Synkronisera Blackberry, Symbian, Palm OS, Windows Mobile, Android SyncML -klient, MightyBackup, nätverksadressbok Ja Ja Ja Ja Ja Ja kommersiellt, med över 10 miljoner klienter utplacerade Synkronisera Windows Outlook -anslutning Ja Ja Ja Ja Synkronisera Utbyta Microsoft Exchange Connector Ja Ja Ja Ja Pleex Android, Bada, Blackberry OS, iOS, J2ME, Symbian (S60/S40/UIQ), Windows Mobile Olika Ja Ja Ja Ja Ja Ja Mediedelning och gemenskapsnätverk också

SyncML -servrar

namn Plattform Ansökan Fri? Kontakter Kalender Memor Uppgifter Bokmärken E-post Foto Video MMS Filer SAN 1 Anteckningar Alt-N Technologies MDaemon e-postserver Windows SyncML -server Nej Ja Ja Ja Ja SMB e -post OTA synkronisering av mobila enheter Gruppkontor PHP Datasynkronisering men inte enhetshantering Nej Ja Ja Ja Ja Ja E-post synkroniseras med IMAP Funambol Java (Linux, Windows, OS X) Datasynkronisering och enhetshantering Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Öppen källkod, Java och C ++ SDK, OEM & ISV Partners, AGPL v3 mySync DM Java (Linux) Datasynkronisering och enhetshantering Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Inkluderar SMS -säkerhetskopiering på Android- och Symbian -plattformar. Bärarklass. Syntes Windows, OS X, Linux x86 SyncML -server Nej Ja Ja Ja Ja Ja SDK - (Java, C/C ++, .Net API), OEM & ISV Partners syncgw PHP SyncML, CalDAV, CardDAV, ActiveSync Server Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja plattformsoberoende PHP SyncML -server, OMA push -tjänst; Stöd för WebDAV (CardDav/CalDAV) och Exchange ActiveSync (EAS) libsyntes Linux, iOS SyncML -klient+servermotorbibliotek Ja Ja Ja Ja Ja Ja Öppen källkod, LGPL+EPL, DB -backend via plugins eller SQL, anpassade innehållsformat möjligt Compelson ASP. Net, IIS, SQL Server SyncML -server Nej Ja Ja Ja Ja IceWarp Messaging Server Windows, Linux SyncML -server Nej Ja Ja Ja Ja Ja Enterprise Groupware Winfonie mobile 2 Windows Desktop SyncML Server (avbruten, inte längre tillgänglig) Nej Ja Ja Ja Desktop SyncML -server, ansluter till Microsoft Outlook, Lotus Notes, Lotus Organizer, Mozilla Thunderbird, Lightning, Tobit David, Palm Desktop, combit etc. Synkronisera Java (Solaris, Linux, Windows, OS X) Mobile Gateway Nej Ja Ja Ja Ja Ja Tjänsteleverantörer, OEMS, Enterprise, stöder OMA CP, OMA DS Push, OMA EMN och IMAP IDLE Hord Linux Hord Ja Ja Ja Ja Ja Nej Web Groupware, öppen källkod Åtkomst till NetFront Sync Linux, Solaris SyncML -server Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Enterprise sync -lösning eGroupWare PHP SyncML -server Ja Ja Ja Ja Ja E -post använder IMAP, Open Source -gruppprogram TimeMaker Server Linux SyncML -server Nej Ja Ja Ja Ja Ledarskapsprogramvara. E-post synkroniseras med hjälp av integrerad POP3/SMTP.

1 SAN = varningsmeddelande om server. Denna SyncML Push -teknik är baserad på definitioner av Open Mobile Alliance och utökar den befintliga SyncML -protokollspecifikationen genom att erbjuda en metod för serverinitierad synkronisering.

SyncML -värdstjänster

Leverantörens namn Målmarknad Pris Kontakter Kalender Memor Uppgifter Bokmärken E-post E-post till SMS SMS MMS WebDAV CalDAV Anteckningar Åtkomst till NetFront Sync Enterprise sync -lösning kommersiell Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja SyncML standard sync server, har distribuerats för Japan KDDI, China Telecom AOL Sync Service (avvecklad) Konsument fri ja ja Nej Nej ja SyncML standard synkroniseringsserver basota.com Konsumenter 10 €/år Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej ComEase säkerhetskopiering av mobiltelefon CompanionLink datasynkronisering av frånkopplade applikationer kommersiell Ja Ja Ja Ja Compelson demo fri Ja Ja Ja Ja Innehåller Ger en adressbokslösning för kontaktledning. Stöder synkronisering via mobiltelefoner och flera andra tjänster som post och snabbmeddelanden. Fri Ja SyncMl -baserad synkronisering, webbmail -synkronisering GooSync Beta betalat Ja Ja Ja Google Kalendersynkronisering GSMSync gratis / betalt Ja Ja Ja Ja Ja Ja hotpim Tjänsteleverantörer, enhetstillverkare, företag fri Ja Ja Ja Ja Ja Stöd mediefil med självklient, sökteknik i fulltext , endast kinesisk version MemoToo Konsument och företag gratis / betalt Ja Ja Ja Ja Ja* Nej Ja Ja Ja Gratis tjänster begränsade till 100 objekt lagrade för alla kategorier - OTA -konfiguration, Foto för kontakt, Kategorisupport, Sorterbara uppgifter MightyPhone Brygga mobiltelefonägare Ja Ja Nej Nej begränsad klientsupport Ha kvar fri Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej tidigare: Everdroid Mobilesynchro säkerhetskopiering av mobiltelefon gratis / betalt Ja Ja Ja Ja Ja SyncML -baserad SMS -synkronisering, OMA/OTA -konfiguration myFunambol konsument demo Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Uppgifter och anteckningar kan inte ses eller redigeras online MyTT Beta fri Ja Ja Ja Ja Ja Ja Stöd mediefil med självklient, sökteknik i fulltext , endast kinesisk version O3SIS.com Bärare och tjänsteleverantörer, företag, detaljhandel, enhetstillverkare, partners kommersiell Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Showcase tillgänglig med OTA -konfigurator, nedladdningsbara klienter O-synk Konsument fri Ja Ja Ja Ja Ja kontakta självuppdateringsfunktionen PhoneCopy konsumenter, samhället gratis/betalt Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej All data kan ses, redigeras eller raderas online. Stöder alla plattformar (Android, BlackBerry, Apple, Windows Phone, ActiveSync, Symbian, SyncML, ...). picoBeat konsument och SoHo Utvecklingen har stoppats och nya användare accepteras inte. Befintliga användare kan fortfarande använda sitt konto. Ja Ja Ja Ja Element kan redigeras online Telefonsäkerhetskopiering Konsument betalat Ja Ja Nej Nej Nej OTA -konfiguration ScheduleWorld konsument betald (tjänsten stängdes av den 30 november 2010) Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej kalenderdelning, flera kalendrar, Google -kalendrar, e -post via Over The Air (OTA) från IMAP/SMTP Soocial Ger en adressbokslösning för kontaktledning. Stöder synkronisering via mobiltelefoner och flera andra tjänster som GMail. SERVICE STÄNGD Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej SyncML -baserad kontaktsynkronisering. Outlook -klient, OTA -konfiguration och nedladdningsbara klienter. Synkronisera Tjänsteleverantörer, enhetstillverkare, företag Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Live demo tillgänglig med OTA -konfiguration Synkia säkerhetskopiering av mobiltelefon betalat Ja Ja Ja Ja Ja SyncML -baserad SMS -synkronisering, OMA/OTA -konfiguration, serverlarmad synkronisering. syncgcal.com Tjänst för synkronisering av Google Kalender gratis / betalt Ja Google Kalendersynkronisering (inklusive delade kalendrar) Syncfriend En självuppdaterad telefonbok. Stöder flera telefoner per konto. Automatisk eliminering av dubbletter. Fri Ja Ja Användarvänligt webbgränssnitt. Fungerar ej. Voxmobili (ett OnMobile -företag) Ger en komplett synkroniseringslösning. Stöder synkronisering via mobiltelefoner och PC -klienter. kommersiell Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja SyncML -baserad synkronisering av personuppgifter Yota -användare, onlinegemenskap fri Ja Kontakthantering som en del av sociala nätverk MightyBackup betalat Ja kommersiellt, med över 10 miljoner mobila klienter utplacerade Adressbok för nätverk Tjänsteleverantörer, Enterprise kommersiell Ja MightyPhone Brygga mobiltelefonägare betalat Ja Ja Ja Ja

Se även

Referenser