SyncML-initiativet -
The SyncML Initiative

SyncML Initiative, Ltd. var ett ideellt företag bildat av en grupp företag som samarbetade för att producera en öppen standard för datasynkronisering och enhetshantering .

Före SyncML hade datasynkronisering och enhetshantering baserats på en uppsättning olika proprietära protokoll , var och en fungerade endast med ett begränsat antal enheter, system och datatyper.

SyncML Initiative, Ltd. konsoliderades till Open Mobile Alliance (OMA) 2002 och bidrog med deras tekniska arbete till OMA: s tekniska arbetsgrupper: Enhetshanteringsgrupp och arbetsgrupp för datasynkronisering. SyncML-arvsspecifikationerna konverterades till OMA-format med 1.2.2-versionerna av OMA SyncML, OMA Datasynkronisering och OMA Device Management- specifikationer.

referenser