Unix International -
Unix International

Unix International ( UI ) var en förening som bildades 1988 för att främja öppna standarder, särskilt Unix operativsystem . Dess mest anmärkningsvärda medlemmar var AT&T och Sun Microsystems , och i själva verket var den allmänt accepterade orsaken till dess existens som en motvikt till Open Software Foundation (OSF), som själva skapades som svar på AT & T: s och Suns Unix-partnerskap från den tiden. UI och OSF representerade således de två sidorna av Unix-krigerna i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

I maj 1993 tillkännagav de stora medlemmarna i både UI och OSF initiativet Common Open Software Environment (COSE). Detta följdes av sammanslagningen av UI och OSF till en "ny OSF" i mars 1994, som i sin tur slogs samman med X / Open 1996 och bildade The Open Group .

referenser