Unified Thread Standard -
Unified Thread Standard

Den Unified Thread Standard ( UTS ) definierar en standardgängform och serie tillsammans med utsläppsrätter, toleranser och beteckningar-for gängor som vanligen används i USA och Kanada . Det är huvudstandarden för bultar, muttrar och en mängd andra gängade fästelement som används i dessa länder. Den har samma 60 ° profil som den M-gänga , men de karakteristiska dimensionerna för varje UTS gänga (ytterdiameter och delning) valdes som en tum fraktion snarare än en millimeter värde. UTS kontrolleras för närvarande av ASME / ANSI i USA.

Ursprung

Se avsnittet "Historik om standardisering" i skruvgängartikeln .

Grundprofil

Grundprofilen för alla UTS -gängor är densamma som för alla ISO -metriska skruvgängor . Endast de vanliga värdena för D maj och P skiljer sig mellan de två standarderna.
på V-formen är avskurna från profilen.

Tonhöjden P är avståndet mellan trådtopparna. För UTS-gängor, som är enstartsgängor, är det lika med ledningen , det axiella avståndet som skruven för fram under en 360 ° rotation. UTS -trådar använder vanligtvis inte tonhöjdsparametern; istället används en parameter som kallas trådar per tum (TPI), vilket är ömsesidigt för tonhöjden.

Förhållandet mellan höjden H och stigningen P hittas med hjälp av följande ekvation där hälften av trådens medföljande vinkel, i detta fall 30 grader: