Användarens förväntningar -
User expectations

Användarens förväntningar avser den konsistens som användare förväntar sig av produkter. Interaktionsdesign handlar mycket om detta ämne. Till exempel är våra användares förväntningar på trafikbeteende en av de mer konsekventa eftersom det regleras av trafiklagar som verkställs. Programvara , eller ännu värre, liten konsumentelektronik kan å andra sidan ha mycket varierande grad av konsistens.

En bra tumregel eller designprincip att använda i interaktionsdesign är att följa " principen om minst förvånande ". När det gäller interaktiva mjukvaruapplikationer , till exempel, bildar användare förväntningar baserade på deras erfarenhet av liknande programvara. Effektiv programvarudesign syftar till att överensstämma med rådande normer för beteendeaspekter som programvarans användargränssnitt och dess respons .

Ett vanligt noterat tecken på dålig användbarhet och mänskliga faktorer på grund av brott mot användarens förväntningar är när tecken behövs för vanliga saker som dörrar. Detta berömdes av Donald A. Norman i hans seminalbok The Psychology of Everyday Things . Det finns också en webbplats som ägnas åt sådana dåliga mönster [1] .

Se även