Samarbete om världsstandarder -
World Standards Cooperation

World Standards Cooperation ( WSC ) är en allians mellan IEC , ISO och ITU internationella standardiseringsorganisationer.