Världsstandarddagen -
World Standards Day

World Standards Day (eller International Standards Day ) är en internationell dag som firas internationellt varje år den 14 oktober. Dagen hedrar insatserna från de tusentals experter som utvecklar frivilliga standarder inom standardutvecklingsorganisationer som American Society of Mechanical Engineers (ASME), International Electrotechnical Commission (IEC), International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), International Organization for Standardisering (ISO), International Telecommunication Union (ITU), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ochInternet Engineering Task Force (IETF). Syftet med World Standards Day är att öka medvetenheten bland tillsynsmyndigheter, industri och konsumenter om standardiseringens betydelse för den globala ekonomin .

14 oktober valdes specifikt för att markera datumet, 1946, då delegater från 25 länder först samlades i London och beslutade att skapa en internationell organisation med fokus på att underlätta standardisering . Även om ISO bildades ett år senare, var det inte förrän 1970 som den första världsstandarddagen firades.

Runt om i världen väljs olika aktiviteter av nationella standardiseringsorgan och mellanstatliga organisationer för att fira datumet.

  • Den Standards Council of Canada (SCC), Kanadas nationellt ackrediteringsorgan, firar World Standards Day tillsammans med det internationella samfundet genom att observera dag nära datum för internationell efterlevnad. År 2012 firade SCC World Standards Day fredagen den 12 oktober.
  • Den Världshandelsorganisationen , för att fira World Standards Day den 14 oktober 2020 diskuterade TBT kommitténs sex principer för utveckling av internationella standarder
  • USA håller ett årligt firande av World Standards Day i USA

Anteckningar

Referenser